Kokeilemisen kulttuuria ja innovaatioiden louhimista

/Abloy/Abloy.fi%20(OW2)/Yritys/Ajankohtaista/innostream-b.jpg

Yrityksissä käy valitettavan usein niin, että työntekijöiden kehitysideat hukkuvat jonnekin. Abloy on panostanut talon sisäiseen innovointiin ja etupainotteiseen tuotekehitykseen luomalla matalan kynnyksen ideointikanavan, InnoStreamin. Sen ensimmäinen hedelmä on Yale Doormanin uusi kehittyneempi lukkorunko, joka voidaan vaivatta asentaa Abloyn lukkoklassikoiden paikalle.

ABLOYLLA PIDETÄÄN HUOLTA SIITÄ, että hyvät ideat eivät jää unohduksiin, vaan niistä jalostetaan uusia tuotteita ja konsepteja. Työkaluna on sisäinen ideointikanava InnoStream, jossa Abloyn kotimaan työntekijät voivat antaa ideoita tuotteista tai palveluista.

Liiketoiminnan kehityspäällikkö Thomas Mathews on ylpeä esitellessään InnoStreamin lukuja: Puolentoista vuoden aikana abloylaisilta on tullut yli 200 ideaa, joista yhdeksän on edennyt tuotekehitykseen. Business analyst Joni Kervisen mukaan yksi tärkeä ideoiden lähde on myynnin työntekijät, jotka ovat päivittäinn tekemisissä asiakkaiden kanssa.

– Ideoita tulee laidasta laitaan, Kervinen kuvailee.

– Silmiinpistävää on kuitenkin se, että kaksi kolmasosaa innovaatioista liittyvät ohjelmistoihin ja järjestelmiin. Ei siis ole enää pelkkää mekaanista lukitusta, vaan se integroituu johonkin suurempaan, Kervinen jatkaa.

Kervinen korostaa, että InnoStreamiin tulevan kehitysidean ei tarvitse olla valmis business case eli liiketoimintamalli, sillä myös hyvin alustavat ja jäsentelemättömät ajatukset ovat tervetulleita. Ainoana kriteerinä on se, että innovaation lopputuloksena on tuote, palvelu tai ohjelmisto loppuasiakkaalle.

InnoStream-tiimi sai helmikuussa vahvistusta, kun Jenni Myllys aloitti Business Analyst -tittelillä.

Kokeilemisen kulttuuri

Innovointiin kuuluu olennaisesti myös se, ettei kaikkia ideoita viedä maaliin asti.

– On ihan normaalia, että jossain vaiheessa suurimmasta osasta ideoita luovutaan. Vain huippukärki tehdään isosti ja kaupallisesti, sanoo Mathews.

Toisaalta osa InnoStreamiin tulleista ideoista on ollut sen verran kevyitä toteuttaa, että ne on laitettu käytäntöön saman tien. Esimerkiksi helan uusi väri ei tarvitse erikseen tuotekehitystä.

Mathews muistuttaa, että kehitysputkeen ja myyntiin päätyvät tuotteet ovat vain yksi mittari, jolla InnoStreamin hyviä vaikutuksia lasketaan. Tärkeää on myös se, että kokeilemisen ja innovoinnin kulttuuri on Abloylla vahvana.

Mathews antaa esimerkin: Hänen tiiminsä teki kuntosalille uudenlaisen kaappilukituksen, jolla testattiin avaimettomuutta, dynaamista käyttöä ja kaappien jakamista. Kokeilun avulla rakennettiin asiakasymmärrystä, vaikka tarkoituksena ei ollut tehdä juuri sellaista tuotetta.

InnoStreamistä on tullut tärkeä ristiinoppimisen väline Abloyn sisällä.

– Organisaation oppimisen kannalta on tärkeää, että meillä on tapaamisia, joissa keskustellaan innovaatioista ja vaihdetaan ajatuksia. Näin saavutamme yhtenäisen ajattelumallin, Mathews sanoo.

Laajentuu globaaliksi kanavaksi

Kunnia InnoStreamin aloittamisesta menee Abloyn kotimaanmyynnin henkilöille, jotka saivat idean pysyvästä innovointikanavasta vuonna 2016 järjestetyssä työpajassa. Hyvin on mennyt, sillä se on saanut kahdesti kiitosta DNV-yhtiön tekemissä laatuauditoinneissa.

InnoStream ei ole ainoa laatuaan suomalaisessa yrityskentässä. InnoStream-tiimissä on seurattu ainakin Uudenkaupungin autotehtaan sekä S-Ryhmän innovointikanavia.

Joissakin firmoissa ideoiden antaminen on ollut työntekijöille pakollista, mutta siihen Abloy ei ole halunnut lähteä. Sen sijaan käytetään porkkanaa: Jokaisesta ideasta saa pullakahvit, ja tuotekehitykseen edenneelle idealle on luvassa rahapalkinto. Idean jättäminen onnistuu helposti täyttämällä nettilomake esimerkiksi älypuhelimella.

Miltä näyttää InnoStreamin tulevaisuus? Kervinen ja Mathews haluavat laajentaa InnoStreamiä kansainväliseksi ja kaikille avoimeksi.

Silloin pelkkä linkki nettisivuilla ei riitä, tietää Mathews. Oikeasti hedelmällinen globaali ideointikanava vaatii markkinointia, jalkatyötä ja oikeaa paketointia – eli samaa työtä, jota Mathews ja Kervinen ovat tehneet kotimaan abloylaisten tavoittamiseksi.

Tärkeintä innovoinnissa ovat kuitenkin ihmiset, luovuus ja ongelmanratkaisukyky.

– Kiitos kaikille abloylaisille, jotka jaksavat aina vain antaa uusia kehitysideoita, vaikka kaikkia heidän edellisiä aloitteitaan ei ole toteutettu. Me emme yksin pysty tätä hoitamaan menestyksekkäästi, vaan se vaatii kaikkien ideointia sekä merkittävää työpanosta sidosryhmiltämme, Kervinen sanoo.