Vähemmän tulkintaa säädöksiin

/Abloy/Abloy.fi%20(OW2)/Yritys/Ajankohtaista/paloturvallisuusasetus.jpg

Oviympäristöjä koskeviin säädöksiin on tullut pieniä muutoksia tämän vuoden alussa, kun uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta astui voimaan. Entistä selkeämmin kirjoitetuilla säädöksillä ympäristöministeriö haluaa sujuvoittaa rakennusalan ja teollisuuden arkea. Samalla tornitaloja koskevia säädöksiä tarkennettiin.

Oviympäristöjen kannalta uutta on se, että yli 56 metriä korkeiden asuinrakennusten osastoivien kerrostaso-ovien tulee olla itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia – alle 56-metristen rakennusten asuinhuoneistojen kerrostaso-ovien ei edellytetä olevan itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Lisäksi asetus rakennusten paloturvallisuudesta linjaa suurehkojen kokoontumis- ja liiketilojen poistumisovien turvallisuustasoa ottamalla kantaa henkilömäärään.

Osastoivan oven sulkeutuminen on tärkeää, sillä se estää palon ja vaarallisten palokaasujen leviämisen, muistuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino. Salpautuminen puolestaan pitää huolen, että ovi pysyy kiinni palon aiheuttamasta paineesta huolimatta.

– Kun palo saadaan pysymään yhdessä rakennuksen osassa, muualla rakennuksessa olevat ihmiset voivat rauhassa miettiä, mistä pääsee turvallisesti ulos, Leino selittää.

Asuinrakennuksessa osastoivia ovia ovat esimerkiksi huoneistojen ovet ja muut porraskäytävään avautuvat ovet. Kerrostalojen asuinhuoneistojen kerrostaso-ovet ovat tähän asti olleet poikkeuksia paloturvallisuussäädöksissä: niiden ei ole tarvinnut olla itsestään sulkeutuvia, vaikka sitä on vaadittu rakennusten muilta osastoivilta ovilta. Uusissa määräyksissä poikkeus säilyy alle 56-metristen rakennusten asuinhuoneistojen kerrostaso-ovissa.

Tekniset ratkaisut pelastavat

Yli 56-metristen asuinrakennusten kerrostaso-ovia koskevien säädöksen tiukentamista esitti alun perin pääkaupunkiseudun pelastuslaitos, kertoo Ympäristöministeriön yli-insinööri Jorma Jantunen. Korkeissa rakennuksissa riskit nimittäin kasvavat ja savunhallinta vaikenee.

SPEK pitää suuntaa oikeana, mutta pelastusalalla olisi toivottu ovensulkimia myös alle 56-metristen rakennusten asuinhuoneistoihin.

– Valitettavan usein tulipalossa pääsee savua porraskäytävään. Se on inhimillistä, koska asukkaan ensimmäisenä ajatuksena on päästä pois, jolloin ovi unohtuu auki. Tämä olisi helposti korjattavissa ovensulkimella, sanoo Leino.

– Pelkäämme, että vasta isomman onnettomuuden jälkeen korjataan määräyksiä parempaan suuntaan, Leino jatkaa.

Leino muistuttaa, ettei paloturvallisuusmääräysten ole tarkoitus haitata elämää rakennuksessa, vaan on hyvä muistaa, että vaatimusten tueksi löytyy teknisiä ratkaisuja. Esimerkkinä hän antaa sähkömekaaniset palonsulkujärjestelmät: jos osastoivan oven tulee olla sujuvan kulkemisen vuoksi auki, ovensuljin sulkee oven paloilmoituksen sattuessa.

Vanhuksen on saatava poistumisovi auki

Toinen oviympäristöjä koskeva uudistus liittyy suurien kokoontumis- ja liiketilojen poistumisovien helppoon avaamiseen. Ympäristöministeriö ottaa nyt asetuksen perustelumuistiossa kantaa tilojen henkilömäärään.

Yli 60 hengen tiloissa uloskäytävään johtavassa ovessa ja uloskäytävän ovissa lukkolaitteen suositellaan avautuvan painikkeella tai työntölevyllä. Yli 800 hengen tiloissa vastaavasti suositellaan puomilla avautuvaa ovea.

Leino pitää nyrkkisääntönä sitä, että ulosjohtava ovi tulee olla niin helppo avata, että lapsi tai vanhus saa sen ripeästi auki.

– Takana saattaa olla kaksisataa muuta tulijaa. Siinä ei ole aikaa jäädä ihmettelemään: kun ihmiset pakkautuvat ovelle, on se vielä hankalampi saada auki, Leino muistuttaa.

Asetus mahdollistaa korkeaa rakentamista

Ympäristöministeriön Jantusen mukaan uuden asetuksen tavoitteena on selkeyttää säädöskieltä ja estää monitulkintaisuutta. Näin halutaan sujuvoittaa rakentamista ja rakennusalaa koskevaa viranomaiskäsittelyä.

Leino on tyytyväinen nykyisten rakentamismääräyksien suuriin linjoihin, eikä hänen mukaansa suomalaisissa säädöksissä ole perustavanlaatuisia virheitä.

– Uusi asetus mahdollistaa uudenlaista rakentamista, kuten puun käyttöä ja korkeaa rakentamista – hyödyntäen sammutustekniikkaa ja muita teknisiä ratkaisuja, Leino sanoo.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Osastoivat ovet

· Osastoivan oven on oltava itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Suljinta ei kuitenkaan edellytetä alle 56 metriä korkeiden rakennusten asuinhuoneistojen kerrostaso-ovissa.

· Jos osastoivaa ovea pidetään auki normaalikäytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon sattuessa.

· Majoitustilojen osiin jakavat ovet on varustettava sulkimella.

Poistumiseen käytettävät ovet

· Rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalossa.

· Rakennuksessa on oltava riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistumisaika rakennuksesta ei ole vaaraa aiheuttavan pitkä.

· Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien tulee olla hätätilanteessa helposti avautuvissa.

· Ovien on avauduttava poistumissuuntaan, jos kyseessä on asunnon kerrostaso-ovi tai oven kautta poistuvien henkilöiden määrä on yli 60.

Paloturvallisuusasetuksen mukaiset tuotteet oviympäristöön

· Osastoivissa ovissa käytettävien tuotteiden kelpoisuus voidaan osoittaa voimassa olevalla kansallisella hyväksynnällä tai CE-merkinnällä. Tällä hetkellä uusien tyyppihyväksyntöjen myöntäminen ei ole mahdollista, joten ennen harmonisoitujen tuotestandardien valmistumista,on tukeuduttava vapaaehtoisiin sertifkaatteihin. Näiden taso vastaa vuodenvaihteessa kumoutunutta tyyppihyväksyntäasetusta.

· Osastoivissa ovissa on käytettävä ovensulkimia, jotka sulkevat ovet ja lukkorunkoja, jotka salpaavat oven. Jos osastoivia ovia halutaan pitää auki normaalikäytössä, tulee ne varustaa sähkömekaanisilla palonsulkujärjestelmillä.

· Hätäpoistumiseen tarkoitetun painikkeen tulisi olla EN179-hyväksytty ja paniikkipoistumiseen tarkoitetun puomin tulisi olla EN1125-hyväksytty. Molemmat ratkaisut sisältävät lukkorungon.