Luottamusta rakennetaan lukituksesta lähtien

/global/scaled/3434x1493x0x728x1000x435/Abloy-AbloyFI-teollisuus ja infra-ABLOY lukitusratkaisut energia-alalle.jpg

Organisaatiot, jotka huolehtivat arvo-omaisuudestamme tai sujuvan arjen kannalta korvaamattoman arvokkaista toiminnoista, ovat myös lukituksen ja oviympäristön suhteen omalla vaatimustasollaan.

Korkean turvallisuustason kohteet ovat kirjava joukko toimijoita. Ryhmään voidaan nähdä kuuluvan esimerkiksi pankit ja muut finanssialan toimijat, lentoasemat, voimalat, kaivokset, öljynjalostamot ja virastot. Yhteinen nimittäjä on äärimmäisen korkea vaatimustaso lukituksen ja kulunhallinnan turvallisuuden suhteen.

Hyvin suunniteltu korkean turvallisuustason kohteen lukitus huomioi myös erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Lukitustarpeet koskettavat ihmisten ja ympäristön turvaamista, laadun varmistamista sekä hävikin minimointia. Tässä korkean turvatason lukinnan rinnalla tärkeää roolia näyttelevät avaintenhallinta ja kulunvalvonta. Tarpeeseen luodulla lukitusratkaisulla myös inhimillisistä erehdyksistä johtuvat vahingot pystytään minimoimaan.

Korkean turvallisuustason kohteiden usein laajan käyttäjäkunta synnyttää tarpeen tehokkaalle kulunhallinnalle. Kulkuoikeuksien päivittämisen tulee olla helppoa ja kulkurekisterin on oltava todennettavissa.

ABLOY PROTEC2 CLIQ on kokonaisvaltainen lukituksen ja kulunhallinnan ratkaisu, joka sopii erinomaisesti äärimmäisen korkeaa turvallisuustasoa vaativien organisaatioiden toimintaan. PROTEC2 huolehtii lukituksen mekaanisesta turvallisuudesta ja elektroninen CLIQ-teknologia mahdollistaa avainten, kulkuoikeuksien ja kulkurekisterin joustavan hallinnan.

Viivelukot rahan ja arvoesineiden säilytykseen

Viivelukitukseen, jolla suojataan rahaa tai muita arvoesineitä, sopivat Abloyn sähkömekaaniset laitelukot. Ne tarjoavat korkean turvatason kokonaisratkaisun kohteisiin, joissa tarvitaan mekaanisen lukituksen lisäksi sähköistä toimintoa.

EP310 on täysin sähköinen viivelukitus. EP312 sen sijaan yhdistää mekaanisen ja sähköisen toiminnan: mekaanisen avaimen lisäksi tarvitaan sähköinen impulssi lukon avaamiseksi. EP303 puolestaan on pienellä sähkömoottorilla varustettu moottorilukko, jossa lukituksen suorittavat karkaistut teräskuulat.

Tallelokeroiden lukitus

Tallelokeroiden lukinta vaatii erityisen korkeaa lukitusturvallisuutta. Mallistossamme on kaksi erityyppistä tuotetta tallelokeroiden lukintaan.

Yksipesäinen SC210 toimii mekaanisesti asiakkaan avaimella. Malliin voidaan lisätä sähköinen vastalevy, jolloin lukinta voidaan avata vasta kun sähköinen vastalevy on vapautettu. Sulkeminen on mahdollista ainoastaan asiakkaan avaimella.

SC211-malli käsittää kaksi mekaanisesti toimivaa avainpesää. Toinen avainpesistä toimii asiakkaan avaimella ja toinen avainpesä kyseessä olevan organisaation avaimella. Avattaessa tarvitaan molempia avaimia, mutta sulkemisessa voidaan käyttää pelkästään asiakkaan avainta.

Exit-poistumistiet

Onpa organisaation sisätiloissa oleva omaisuus kuinka arvokasta tahansa, hätätilanteessa olennaista on henkilöturvallisuuden varmistaminen hyvin suunnitellulla poistumistieratkaisulla. ABLOY EXIT on kokonaisvaltainen poistumistieratkaisu, joka yhdistää vankan tuoteosaamisen ja henkilöturvallisuuden asiantuntemuksen.

Kaivokset

Kaivostoiminta kohtaa turvallisuusriskejä niin maan päällä kuin sen uumenissa. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen, varkauksien ehkäiseminen ja ulkopuolisten alueelle pääsemisen estäminen vaatii korkeimman turvallisuustason lukitusratkaisuja.

Kulunhallinnan on katettava luotettavasti ovet, portit, sisään- ja ulosajotiet, sekä rajatut vaara-alueet. Päivittäisen toiminnan on oltava sujuvaa, mutta alueella liikkumisen tarkasti valvottua. Korjausten ja ylläpitotöiden ajaksi pysäytettyjen koneiden käyttö on tärkeää estää tarpeenmukaisella lukituksella vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

Tutkiminen ja poraus

Öljyä porataan eristäytyneissä paikoissa, joten jatkuvan suojauksen tarve on suuri. Kulun tulee olla tarkoin valvottua, samalla kun henkilökunnan sekä alihankkijoiden liikkumisen mahdollisimman sujuvaa.

Jalostamot

Jalostamot ovat potentiaalisia sabotaasin kohteita ja siksi turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luvattoman kulun estäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Säilytys ja kuljettaminen

Öljyn saaminen kentältä jalostamoon ja edelleen jakeluasemille vaatii monimutkaisen kuljetus- ja säilytysketjun. Kulkuneuvot ja varastot täytyy suojata kaikenlaisten hyökkäysten ja väärinkäytösten varalta. Elektromekaanisella lukitusratkaisulla luodaan mahdollisuudet aikaan sidottuihin käyttöoikeuksiin, avauksien rekisteröintiin ja jäljitykseen sekä helppoon avaintenhallintaan.

Jakeluasemat

Jakeluasemilla jakelulaitteiden käytön tulee olla turvallista ja tarkoin valvottua. Erehdyksiin ei ole varaa. Huolimaton suojaus voi aiheuttaa vaaratilanteita sekä asiakkaille että aseman työntekijöille ja aiheuttaa vakavia ympäristötuhoja.