Turvallisuusriskien minimointia lukitusratkaisuilla

/global/scaled/1109x484x99x224x1000x435/Abloy-Abloy.fi OW2-Etusivu-mining_tunneli_RGB_72dpi.jpg

Kaivostoiminta kohtaa turvallisuusriskejä niin maan päällä kuin sen uumenissa.

Kaivosympäristössä henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen, varkauksien ehkäiseminen ja ulkopuolisten alueelle pääsemisen estäminen vaatii korkeimman turvallisuustason lukitusratkaisuja.

Kulunhallinnan on katettava luotettavasti ovet, portit, sisään- ja ulosajotiet, sekä rajatut vaara-alueet. Päivittäisen toiminnan on oltava sujuvaa, mutta alueella liikkumisen tarkasti valvottua. Korjausten ja ylläpitotöiden ajaksi pysäytettyjen koneiden käyttö on tärkeää estää tarpeenmukaisella lukituksella vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.