Lukitusturvallisuutta läpi tuotanto- ja toimitusketjun

/global/scaled/3264x1423x0x309x1000x435/Abloy-AbloyFI-teollisuus ja infra-ABLOY lukitusratkaisut öljyteollisuuteen.jpg

Hyvin suunniteltu lukitusratkaisu turvaa öljyn toimitusketjun niin ulkoisilta kuin sisäisiltä uhkilta.

Öljyteollisuuden lukitustarpeet koskettavat ihmisten ja luonnon turvaamista, öljyn laadun varmistamista sekä hävikin minimointia. Tässä korkean turvatason lukinnan rinnalla tärkeää roolia näyttelevät avaintenhallinta ja kulunvalvonta.Tarpeeseen luodulla lukitusratkaisulla myös inhimillisistä erehdyksistä johtuvat vahingot pystytään minimoimaan.

Tutkiminen ja poraus

Öljyä porataan eristäytyneissä paikoissa, joten jatkuvan suojauksen tarve on suuri. Kulun tulee olla tarkoin valvottua, samalla kun henkilökunnan sekä alihankkijoiden liikkumisen mahdollisimman sujuvaa.

Jalostamot

Jalostamot ovat potentiaalisia sabotaasin kohteita ja siksi turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luvattoman kulun estäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Säilytys ja kuljettaminen

Öljyn saaminen kentältä jalostamoon ja edelleen jakeluasemille vaatii monimutkaisen kuljetus- ja säilytysketjun. Kulkuneuvot ja varastot täytyy suojata kaikenlaisten hyökkäysten ja väärinkäytösten varalta. Elektromekaanisella lukitusratkaisulla luodaan mahdollisuudet aikaan sidottuihin käyttöoikeuksiin, avauksien rekisteröintiin ja jäljitykseen sekä helppoon avaintenhallintaan.

Jakeluasemat

Jakeluasemilla jakelulaitteiden käytön tulee olla turvallista ja tarkoin valvottua. Erehdyksiin ei ole varaa. Huolimaton suojaus voi aiheuttaa vaaratilanteita sekä asiakkaille että aseman työntekijöille ja aiheuttaa vakavia ympäristötuhoja.