Tulevaisuuden koulu

/Abloy/Abloy.fi%20(OW2)/Julkiset%20tilat/Abloy_oppilaitokset_2.jpg

Koulumaailman toimintakulttuurin uudistukset koskevat sekä ihmisiä, välineitä että opetussuunnitelmaa, mikä vaatii ympärilleen myös toimivat ja turvalliset puitteet.

Oppiminen siirtyy entistä enemmän luokan tai jopa koulun ulkopuolelle ja oppilaita kannustetaan itsenäiseen tiedonhankintaan sekä ryhmissä toimimiseen. Tarvitaan monenlaisia sekä helposti muunneltavia tiloja, jotka tukevat sujuvasti uudenlaista oppimista, huomioiden samanaikaisesti myös nykypäivän turvallisuusvaatimukset.

Muunto- ja käyttöjoustavuus avaavat ovia tilojen tehokäytölle myös kouluaikojen ulkopuolella. Tulevaisuuden koulu on yhteisön yhteinen toimintakeskus, jonka iltakäyttäjiä voivat urheiluseurojen ohella olla myös kurssien ja koulutusten järjestäjät tai juhlapaikkaa kaipaavat kuntalaiset.