Oppilaitosrakennusten henkilö- ja paloturvallisuus

/Abloy/Abloy.fi%20(OW2)/Julkiset%20tilat/Abloy_oppilaitokset_4.jpg

Hätätilanteessa kaiken on toimittava saumattomasti. Ihmisille on varmistettava turvallinen ulospääsy, ja tulipalon leviäminen on estettävä nopeasti.

Palon ja myrkyllisten kaasujen leviäminen estetään rakennusmääräysten mukaisesti osastoivilla ovilla. Normaalissa päiväkäytössä avoimina pidettävät ovet sulkeutuvat ja salpautuvat hälytyksen tullessa automaattisesti.

Poistumistieovien avautuminen kaikissa tilanteissa taataan yhdessä testatuilla EXIT-tuotteilla. Lukkorunko toimii saumattomasti joko painikkeen, työntölevyn tai puomin kanssa. Myös oppituntien aikana lukittuina pidettävät luokkien ovet avautuvat helpoimmin sisäpuolen painikkeista.