Case: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

/global/scaled/3064x1338x0x517x1000x435/Abloy-AbloyFI-referenssit-ABLOY Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.jpg

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tekee pelastustyötä alueella, jolla asuu lähes puoli miljoonaa ihmistä. Helppo ja esteetön pääsy pelastuskohteisiin yllättävissä tilanteissa on turvattava.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) tärkein tehtävä on ihmisten ja omaisuuden pelastaminen alueella, jossa asuu noin 447 000 ihmistä. Pelastustoimen hälytyksiä alueella on noin 75 minuutin välein ja ensihoidon hälytyksiä 20 minuutin välein. Hälytyksiin vastataan LUP:n 12 paloasemalta, joilla työskentelee 440 työntekijää.

LUP:n toimialueella on 1200 kiinteistöä, joissa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja joihin LUP:n pelastajille tulee olla hälytystilanteessa pääsy. Avainsäilytyksen turvallisuus on siksi ensiarvoisen tärkeää.

Kun LUP:lla käytössä olleen ABLOY EXEC -avainjärjestelmän patentti oli raukeamassa, alkoi korvaavan järjestelmän etsintä. Tärkeinä kriteereinä pidettiin järjestelmän toimintavarmuutta sekä toimittajan luotettavuutta. Lisäksi Finanssialan Keskusliiton suositus oli elektroninen suojaus.

PROTEC2 CLIQ® vastasi kaikkiin uudelle järjestelmälle esitettyihin vaatimuksiin. Lisäetuina olivat mekaaniset sarjoitusmahdollisuudet ja pitkä patentti. Lisäksi merkittävä hyöty oli se, että avaimen katoaminen ei aiheuta suurta riskiä järjestelmän kokonaisuuden kannalta, sillä yksittäisen avaimen käyttöaika on hallittavissa.

Avaimen kulkuoikeudet päivitetään kerran viikossa jokaisella paloasemalla olevan seinäyksikön kautta. Päivitetyllä avaimella on pääsy ajokalustossa olevaan avainsäilöön, josta löytyy toinen PROTEC2 CLIQ® -avain asiakaskiinteistöjen avainsäilöön.

”Halusimme pitäytyä edelleen kahden avaimen taktiikassa, joka tuplavarmistaa että asiakaskiinteistön reittiavain säilyy tallessa”, palomestari Mika Mäkelä toteaa.