Tietoliikenneyhteyksien turvaaminen lukitusratkaisuilla

/global/scaled/2480x1079x0x809x1000x435/Abloy-AbloyFI-Telemedia-Abloy_telemedia_kansi.jpg

Tietoliikenneyhteyksien kokonaisvaltainen turvaaminen vaatii lukitusratkaisulta mukautumista moniin eri vaatimuksiin.

Kilpaillulla ja nopeasti kehittyvällä telekommunikaatioalalla jokainen häiriö ja katkos palvelussa tulee kalliiksi niin taloudellisesti kuin imagollisesti. Ilkivallasta, varkaudesta tai pelkästä ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi ilman hyvin suunniteltua suojausta aiheutua suuria järjestelmien alasajoja.

Monin eri keinoin luodut yhteydet ja niiden vaihtelevat käyttäjäkunnat vaativat kaikki omanlaisensa turvallisuusjärjestelynsä. Monipuolinen valikoimamme tarjoaa tarpeen mukaiset ratkaisut verkoston kaikkiin käyttökohteisiin datakeskuksista telemastoihin ja myymälöistä yhtiön pääkonttoriin.