Tarkkaa avainten sekä kulkuoikeuksien kontrollia

/global/scaled/3519x1529x0x669x1000x435/Abloy-AbloyFI-teollisuus ja infra-ABLOY lukitusratkaisut vesilaitoksille.jpg

Luotettava energian- ja vedentuotanto ja -jakelu on toiminnan elinehto nyky-yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Energia- ja vedenjakeluverkko koostuu laajasta skaalasta erilaisia turvattavia kohteita. Olosuhteet voivat olla vaativia ja sijainnit syrjäisiä. Silti ketjun jokainen lenkki on pystyttävä turvaamaan luotettavasti. Ratkaisu on kuitenkin luotava päivittäisen toiminnan ehdoilla, henkilökunnan työtä hankaloittamatta. Tällöin helppo kulunvalvonta ja kulkuoikeuksien muokkaus osoittavat arvokkuutensa. Luvattoman liikkumisen tehokas rajaaminen turvaa sekä tilat, laitteet ja henkilöstön että suojaa jakeluverkoston.

Tiukentuvat kansainväliset standardit vaativat lukitukselta suojaa paitsi fyysistä hyökkäystä vastaan, myös korroosion ja äärimmäisten sääolosuhteiden kestävyyttä. Tuotteemme täyttävät ja ylittävät niille asetetut vaatimukset kaikissa vedenjakeluketjun käyttökohteissa.