Abloylle myönnetty tärkeä tietoturvasertifikaatti

/Abloy/Abloy.fi%20(OW2)/Ratkaisut/PROTEC2%20CLIQ/IMG_7864.jpg

Tulevaisuuden lukitusjärjestelmät kytkeytyvät yhä vahvemmin tietojärjestelmiin. Siksi turvallisuusalan asiantuntijayritysten tietoturvan tulee olla erityisen vankka.

Abloyn jatkuva panostaminen tietoturvaan tuottaa tulosta, sillä sen lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmille on myönnetty arvostettu ISO27001-tietoturvasertifikaatti. Sertifikaatti tukee Abloyn voimakasta kasvua digitaalisten lukitusratkaisujen tarjoajana – ja PROTEC2 CLIQ -ratkaisu on yksi kärkituotteista.

Tietoturva on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tietoturvasertifikaatti osoittaa, että Abloyn henkilöstön tietoturvaosaaminen on ajantasaista yrityksen kaikilla tasoilla. Henkilöstön tietosuojataitojen varmistaminen on pitkäjänteistä työtä: Sen ytimessä on työntekijöiden jatkuva kouluttaminen ja selkeä ohjeistus.

Tietoturvan tasoa seurataan Abloylla säännöllisesti. Ulkopuolisen asiantuntijaryhmän tekemän vuosiauditoinnin sekä sisäisten auditointien avulla pidetään huolta, että ISO-tietoturvastandardin vaatimukset täyttyvät jatkossakin.

Digirikollisuuden kehittyessä palveluntarjoajien on pystyttävä entistä paremmin turvaamaan ratkaisujensa luotettavuus ja jatkuva saatavuus.

Mitä ISO27001 tarkoittaa käytännössä?

  • Sertifiointi osoittaa, että yrityksellä on kansainvälisen ISO 27001 -standardin mukainen tietoturvan hallintajärjestelmä.
  • Tietoturvasertifikaatti kattaa Abloyn lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien palvelujen tietoturvallisuuden.
  • Auditoinnista ja sertifioinnista vastaa Pohjoismaiden johtava sertifiointilaitos DNV GL.