Käyttökohteet

/Abloy/Abloy.fi%20(OW2)/Ratkaisut/PROTEC2%20CLIQ/Abloy_Infografiikat_final_Sivu_7.jpg

Yksilölliset kulkuoikeudet varmistavat yhteiskunnallisesti kriittisten, käyttäjäkunnaltaan vaihtuvien, tarkkaa seurantaa vaativien sekä muiden korkean turvallisuustason kohteiden turvallisuuden ja toiminnan tehokkuuden. Työntekijät pääsevät aina sinne minne pitääkin, mutta eivät muualle.

Vesi ja energia

Luotettava veden- ja energiantuotanto ja -jakelu ovat toimivan yhteiskunnan elinehto kaikilla tasoilla.

Oppilaitokset ja julkiset tilat

Suuri käyttöaste ja vaihtuva käyttäjäkunta asettavat lukitusratkaisulle erityisiä haasteita.

Teleoperaattorit

Tietoliikenneyhteyksien kokonaisvaltainen turvaaminen vaatii lukitusratkaisulta mukautumista moniin eri vaatimuksiin.

Logistiikka

Älykkäät lukitusjärjestelmät auttavat saamaan kuljetukset koskemattomina perille saakka niin maalla, merellä kuin ilmassakin.

Sairaalat

Sairaaloissa liikkuu paljon erilaisia työntekijöitä. Esimerkiksi lääkkeiden ja potilastietojen turvaaminen edellyttää, että kaikki pääsevät vain sinne minne pitääkin.

Tuotantolaitokset

Teollisuudenalasta riippumatta liikkumisen tehtaissa ja laitoksissa on oltava sujuvaa ja turvallista.

Kiinteistöhuolto, putkilukot